Česky
English

Srovnání pasteveckých plemen

Přesný původ a časové rozmístění vzniku všech těchto bílých pasteveckých plemen psů dosud není (a zřejmě nikdy nebude) zcela objasněn. Jisté ale je, že se jedná o plemena velmi stará, vyšlechtěná za stejným účelem, utvářená drsnými horskými podmínkami a náročností svého povolání. Ze všech svých bílých příbuzných je pyrenejský horský pes největší a nejmohutnější, jako jediný může být znakový, pigment musí být vždy sytě černý, srst nesmí mít žlutavý ani jiný barevný nádech, zadní nohy musí nést dvojité paspárky. Na hřbětě je povolena pěšinka ze srsti, která se často tvoří. Toto jsou hlavní poznávací znaky podle kterých by měl pyrenejského psa i laik rozeznat např. od slovenského čuvače - u nás rozšířenějšího plemene. Mezi další patří např. specificky tvarovaná hlava, výraz, úhlení končetin, nasazení uší,...

Kuvasz (Maďarsko)

Kuvasz (Maďarsko) Kuvasz (Maďarsko)

Kuvasz je původní maďarské plemeno používané k hlídání a ochraně stád, ale také k lovu.Je to silný a štíhlý pes s hustou zvlněnou srstí, téměř čtvercového formátu. Z hlediska pracovního využití jde o plemeno agilnější než je PHP, mimo pastevní sezónu je těžší udržet jej v nečinnosti.

Velikost:

 • Psi: 71 - 76 cm
 • Feny: 66 - 70 cm

Hmotnost:

 • Psi: 48 - 62 kg
 • Feny: 37 - 50 kg

Hlava kuvasze je štíhlá, typicky klínovitá a suchá, s dobře vyjádřenou čelní rýhou. Stop lehce naznačen.Oči mandlového tvaru, uši jsou vysoko nasazené, krk je krátký, bez laloku. Končetiny jsou rovnoběžné, štíhlé, pevné. Záď lehce spadající, ocas dosahuje k hleznu. Kůže obsahuje hodně pigmentu, srst je dlouhá, zvlněná. Barva bílá nebo slonovinová. Pigment černý, povolen je černě skvrnitý.

Slovenský čuvač (Slovensko)

Slovenský čuvač (Slovensko) Slovenský čuvač (Slovensko)

Slovenský čuvač tvoří od pradávna spolu s huculským koněm a slovenskými horaly obyvatele Tater. Používal se (a stále ještě používá) jako hlídač, pastevecký pes a průvodce. Je to mohutný pes silné konstituce, obdélníkového formátu.

Velikost:

 • Psi: 62 - 70 cm
 • Feny: 59 - 65 cm

Hmotnost:

 • Psi: 36 - 44 kg
 • Feny: 31 - 37 kg

Lebka slovenského čuvače je z profilu lehce klenutá. Čelo široké s mělkou čelní rýhou, temeno je ploché a široké. Stop je přiměřený, oči oválného tvaru, horizontálně posazené, uši vysoko nasazené. Krk je dlouhý jako hlava, bez laloku, u samců s hřívou. Záď je kvadratická a lehce spáditá. Končetiny jsou silné a sloupovité. Ocas dosahuje k hleznu, kůže je růžová. Černé je rámování očí, pysky, polštářky tlap, a nos převážně v létě. Srst je dlouhá, bez pěšinky na hřbetě, netvoří praporce. Barva bílá, žlutý nádech na uších je přípustný.

Maremmansko - abruzský pastevecký pes - Cane da Pastore Maremmano – Abruzzese (Itálie)

Maremmansko - abruzský pastevecký pes Maremmansko - abruzský pastevecký pes

Maremman vznikl křížením pasteveckých psů v Abruzzech a v toskánských Maremmách. Je to silně stavěný pes robustního vzhledu, obdélníkového formátu. V zemi původu stále používán jako výborný pastevec, povahou i způsobem práce velmi podobný PHP. Kombinace PHP-Kuvasz-Maremman se osvědčila jako téměř neproniknutelná hráz veškeré škodné.

Velikost:

 • Psi: 65 - 73 cm
 • Feny: 60 - 68 cm

Hmotnost:

 • Psi: 35 - 45 kg
 • Feny: 30 - 40 kg

Hlava maremmana je velká, plochá, kónická, připomíná tvarem hlavu ledního medvěda. Čelní rýha a okraj temene jsou téměř neznatelné. Stop je lehce vyznačený, oči jsou mandlového tvaru, umístěné spíše po stranách.Uši jsou vysoko nasazené, krk je klenutý, kratší než hlava. Záď je strmá. Ocas dosahuje pod hlezno. Končetiny jsou rovné, kolmo postavené. Pigment sytě černý. Srst je dlouhá, hrubá, podobá se koňské hřívě. Může být lehce zvlněná. Barva bílá, tónování do slonovinového, bledě oranžového nebo citrónového odstínu je tolerováno.

Podhalaňský ovčák - Polski owczarek Podhalanski (Polsko)

Podhalaňský ovčák Podhalaňský ovčák

Podhalaňský ovčák je ovčácký a hlídací pes, větev původního čuvače na polské straně Tater. Je to silný, kompaktní pes, obdélníkového formátu.

Velikost:

 • Psi: 65 - 70 cm
 • Feny. 60 - 65 cm

Hmotnost:

 • Psi: 35 - 45 kg
 • Feny: 30 - 40 kg

Hlava podhalaňského ovčáka je suchá, nesena středně vysoko. Lebka mírně zaoblená, s mělkou čelní rýhou. Stop je jasně vyznačený. Délka čenichu je rovna délce mozkovny. Oči středně velké, mírně šikmo posazené. Uši nasazené v úrovni očního koutku, nebo výše. Středně dlouhý krk bez laloku. Záď je mírně spáditá. Ocas dosahuje k hleznům. Končetiny jsou svalnaté, s dobrou kostrou. Srst je dlouhá, bílá,na omak tvrdá, tvoří praporce.

Akbash (Turecko - západní Anatólie)

Akbash (Turecko - západní Anatólie) Akbash (Turecko - západní Anatólie)

FCI uznala standard plemene anatolský pastevecký pes, pod něž byly zahrnuty jako varianty akbash, kangal a karabasch, což je ovšem poněkud nepřesné:

AKBASH neboli "bílá hlava" je spíše samostatné plemeno, o jehož oddělení a uznání usilují chovatelé akbashů po celém světě. Psi jsou vysocí, lehčí stavby těla, celobílí. Vyskytují se v krátko nebo dlouhosrsté variantě.

U KARABASHE neboli "černá hlavy" a KANGALA, jež nese název šlechtické rodiny kangalů se jedná v podstatě o jednu a tutéž variantu. Rozdílem je pouze to, že KANGAL pochází z chovu Kangalů, v zemi původu je tedy považován za skutečně čistokrevného.Psi jsou vysocí, vždy jednobarevní v různých odstínech s černou maskou. Může být i žíhaný.

Akbash je hlídací pes, jehož původ sahá až k loveckým psům Mezopotámie. Existují dohady, že je předkem všech bílých pasteveckých psů. Je to vysoký a štíhlý pes. Pro práci pasteveckého psa v hustěji osídlených oblastech nebo oblastech turistiky se nedoporučuje pro značnou míru ostrosti.

Velikost:

 • Psi: 74 - 81 cm
 • Feny: 71 - 79 cm

Hmotnost:

 • Psi: 50 - 65 kg
 • Feny: 40 - 55 kg

Lebka akbashe je široká, lehce klenutá, s velkým temenem. Stop je lehce vyjádřen. Oči malé, hluboko a široko uložené. Krk je lehce klenutý, přiměřeně dlouhý s malým lalokem. Bedra lehce klenutá. Ocas dosahuje nejméně k hleznům. Končetiny jsou dlouhé, pevné. Barva bílá. Srst dlouhá nebo krátká. Sliznice by měly být černě pigmentované.

Porovnání profilů

Pyrenejský horský pes Pyrenejský horský pes
Pyrenejský horský pes Podhalaňský ovčák
Slovenský čuvač Kuvasz
Slovenský čuvač Kuvasz
Maremmansko - abruzský pastevecký pes Akbash
Maremmansko - abruzský pastevecký pes Akbash

Akbash a pyrenejský horský pes

"Akbash a pyrenejský horský pes"

Autor: Marie Fictumová