Chien de Montagne des Pyrénées Mastín del Pirineo Berger des Pyrénées Gos d'Atura Catalá
Česky
English

Memeber fees

Prosíme všechny, kdo posílají úhrady na klubový účet, aby ve zprávě pro příjemce uváděli své příjmení. Úhrady, které nebude možné identifikovat, budou vraceny zpět a úkon, který plátce od klubu požadoval, nebude proveden.

Poplatky KPP - člen klubu

Úkon Částka Variabilní symbol
Roční členský příspěvek – nový člen 500,- Kč 001
Roční členský příspěvek - stávající člen * 400,- Kč 002
Roční členský příspěvek – rodinný příslušník (bez zpravodaje) 200,- Kč
Roční členský příspěvek – zahraniční člen 25 € 003
Uchovnění jedince 200,- Kč 004
Vystavení krycího listu / Expresní KL (Expresní KL je vystaven ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů) 100,- Kč / 200,- Kč 005
Posouzení chovnosti 200,- Kč 007
Inzerce ve Zpravodaji 1/2 A5, A5 150,- Kč / 300,- Kč 008
Výstavní poplatky 500,- Kč 009

*Úhradu stávajícího členství je nutno provést nejpozději do 31. 1. daného kalendářního roku. V případě, že platba nebude uhrazena ve stanoveném termínu, bude na ty, kteří včas nezaplatili členský poplatek, pohlíženo jako na nečleny – úhrada členství po tomto termínu = 500,-.

Poplatky KPP - nečlen klubu

Úkon Částka Variabilní symbol
Vypracování smlouvy s nečlenem Zdarma Smlouva s nečlenem
Uchovnění jedince 400,- Kč 004
Vystavení krycího listu 200,- Kč 005
Vystavení přihlášky vrhu 200,- Kč / 1 štěně 006
Výstavní poplatky bez členské slevy 009

Číslo účtu KPP: 1025584836/6100

IBAN: CZ8761000000001025584836

BIC: EQBKCZPP